Príjem nových vodičov


Taxikári, ktorí spĺňajú všetky potrebné náležitosti na prevádzkovanie taxi sa môžu uchádzať o poskytovanie svojich služieb v MESTSKEJ TAXI v Bratislave.

V MESTSKEJ TAXI ide o jednoduchosť nielen v cenníku poskytovaných služieb, ale aj v získavaní objednávok.

Taxikár si formou kreditu dopĺňa svoj stav.

MESTSKÁ TAXI nevyužíva zóny (stanovištia), objednávky sa rozosielajú podľa vzdialenosti od zákazníka a rýchlosti záujmu o objednávku.

Priradenie objednávky môže byť ovplyvnené aj priamym hodnotením konkrétneho zákazníka.

Objednávky cez aplikáciu vodiči prijímajú za “FIXNÚ CENU” a nie je možné používať taxameter na výpočet ceny.

MESTSKÁ TAXI patrí do siete taxislužieb TAXIKEY so zdieľanými objednávkami aj s inými taxislužbami (viac práce pre taxikárov, viac vybavených objednávok, viac peňazí pre Vás). Viac informácií o sieti TAXIKEY nájdete na tejto stránke.

Vodičov s vlastným vozidlom prosíme kontaktovať nás emailom: info@mestskataxi.sk

Aplikácia pre vodičov, ktorí už boli zaregistrovaní: