Veľmi nás teší, že od dátumu 6.5.2020 Vám môžeme opäť poskytovať naše služby taxi dopravy s prepravou pasažierov (za čiastočne upravených podmienok). Zároveň Vám budeme naďalej poskytovať aj doplnkové služby “kuriéra” a možnosť “nákupu”. Vrelo Vám odporúčame objednávanie aj cez naše moderné aplikácie pre zákazníkov.

Vzhľadom k ťažkej situácií, ktorá postihla aj našich taxikárov a potrebou dodržiavania pravidiel “ochrany a dezinfekcie” pred korona vírusom sme boli nútení cenovo zdvihnúť minimálne jazdné v Bratislave na 9,- EUR. Táto cena šoférovi pokrýva nielen nevyhnutné potreby na dodržiavanie pravidiel, ale čiastočne kompenzuje aj iné straty, ktoré taxikárovi vznikli. Preto veríme, že väčšina našich zákazníkov zostane našej taxislužbe verná a pochopí nevyhnutnosť takejto zvýšenej ceny. My sa Vám budeme na oplátku snažiť Vašu jazdu spríjemniť spokojnejším taxikárom.

Taxislužba Prešporok patrí do siete taxislužieb TAXIKEY, vďaka čomu máte vyššiu pravdepodobnosť získania Vášho taxi. Ak práve nemáme vozidlo vo vašom okolí, dispečing Vám vie poslať aj vozidlo inej taxislužby za cenových podmienok Prešporok TAXI Bratislava. (Preto doporučujeme pri objednávaní taxi povedať dispečerovi aj presnú cieľovú adresu.)

Viac informácií o systéme TAXIKEY nájdete na taxikey.com


Naše telefónne čísla:

02/17 699

0904 700 699
0919 070 699
0948 070 699